Poniżej zaprezentowany został layout magazynu lifestylowego stworzonego na potrzeby portfolio.
Skład został opracowany w programie Adobe InDesign.
Back to Top